“Ask not…” – derfor husker du Kennedys ord

“Ask not…” – derfor husker du Kennedys ord

Hvorfor er det, vi husker Kennedys ord mere end 50 år efter hans død?

John F. Kennedy

Kennedy er et godt eksempel på, hvordan 2500 års klassisk retorisk viden stadig er effektiv i moderne politisk kommunikation.

Der er mange grunde til, at vi husker Kennedy. Helt centralt står hans berømte budskab fra afslutningen af hans indsættelsestale i 1961:

     “And so, my fellow Americans,
      ask not what your country can do for you;
      ask what you can do for your country.”

Det er ikke kun pga. af indholdet, vi husker det. Det er særligt i kraft af den sproglige form, som Kennedy gav udtrykket. Han anvendte nemlig to meget effektfulde virkemidler.

Det første ligger i, at ordene ”country” og ”you” i den første linje bytter plads i den sidste. Trækker man streger mellem de to ”country” og de to ”you” vil stregerne danne et X, og det bogstav hedder på oldgræsk Chi. Derfor kaldte de gamle grækere den måde at opstille en sætning på for en chiasme. Den slags leg med sproget falder de fleste for. Men endnu vigtigere hjælper det modtageren til at huske ikke bare budskabets indhold, men også dets præcise ordlyd. Og kan man ikke huske det, kan man hurtigt rekonstruere det, fordi man kan huske X-formen. Netop dette færdige præg kan give budskabet karakter af et ordsprog eller en fast vending.

Det andet virkemiddel er det, man i antikken kaldte antitese. Det betyder, at de to sætninger siger det modsatte af hinanden. Hvor den første siger, hvad man ikke skal gøre, siger den sidste, hvad man skal gøre. Den britiske retorikforsker, Max Atkinson, har påvist, at netop denne figur, når den fremføres godt, også er en claptrap, dvs. en formulering, som er særligt velegnet til at fremkalde bifald hos publikum.

Og ser man Kennedys indsættelsestale på fx Youtube, klapper publikum også meget begejstret.

Hvad der derimod er påfaldende, er den mindre kendte fortsættelse på den berømte formulering:

     “My fellow citizens of the world,
      ask not what America will do for you,
      but what together we can do for the freedom of man.”

Sætningen ligger i tydelig forlængelse af det første budskab, og den giver også bifald, men en noget mere afmålt klapsalve. Og endnu vigtigere: Vi i eftertiden husker ikke fortsættelsen, for den gentager ikke X-formen. Den første formulering har fået en tidløs karakter. Og det er lige præcis det, retorikken kan give dine ord – at de bliver husket, også uden for den tid og kontekst, de er blevet sagt i!

Nikolaj Ottosen-Støtt

Nikolaj Ottosen-Støtt

Partner og chefretoriker

Artiklen er skrevet af Nikolaj. Har du spørgsmål til artiklen eller brug for andre retoriske råd, så er en snak med os altid ganske gratis.

Skriv eller ring til os på kontakt@retorikfirmaet.dk eller på +45 60 14 14 12.

Del denne artikel

Læs mere om mundtlig formidling:

Få vores nyhedsbrev

–  Få vores 50 siders e-bog i præsentationsteknik
–  Få tips & tricks
–  Få rabatter og tilbud

OBS! Tjek din spam, hvis du ikke modtager en e-mail fra os.