Få rådgivning i at kommunikere og forankre strategien

Er jeres strategi klart defineret, kommunikeret og forankret i alle led og lag af organisationen? Hvis ikke tilbyder vi jer en række forløb og tiltag, der sikrer jer, at strategien kommer optimalt ud til den enkelte leder og medarbejder.

Vi er eksperter i at formidle og forankre budskaber, så når I har en strategi eller en forandring, I skal have kommunikeret ud i organisationen, så sikrer vi jer, at budskaberne når frem, bliver hørt, forstået og taget ejerskab på.

Kort sagt sætter I retningen for organisationen – vi hjælper jer med, at alle følger den.


Kan I genkende noget fra dette scenarie?

 • Virksomhedens strategi lever reelt kun på toplederniveau
 • Den enkelte medarbejder kan ikke gengive og relatere til strategien
 • De enkelte medarbejdere forstår ikke hvorledes deres funktion leverer ind til strategien
 • De strategiske prioriteter er ikke en del af den enkelte medarbejders KPI’er
 • Onboarding involverer ikke en gennemgang af og forankring af de strategiske prioriteter
 • Engagementsmålinger viser, at virksomheden ikke formår at kommunikere og følge op på strategien overfor den enkelte medarbejder


Vil I gerne herhen?

 • Klart defineret og kommunikeret strategi
 • Forståelse hos den enkelte medarbejder for hvordan eget arbejdsområde har en betydning for den overordnede strategi
 • En oplevelse hos den enkelte medarbejder af at egen funktion er mere relevant og meningsfyldt, når helheden er forstået
 • KPI’er for den enkelte medarbejder i højere grad linket til strategien
 • En bedre og mere effektiv onboarding af nye medarbejdere
 • Øget medarbejdertilfredshed
 • Et bedre sammenhold og en styrket fælles kultur i virksomheden


Med vores kommunikationsrådgivning får I

 • Indledende kommunikationsanalyse og indledende mapping af forankringen af strategien
 • Udarbejdelse af informations- og kommunikationsmateriale
 • Tilrettelæggelse af metode til at indarbejde de strategiske prioriteter i det daglige arbejde
 • Træning, kurser og workshops til udvalgte ledere og medarbejdere
 • Opfølgende mapping af udbyttet

 

Kontakt os for et indledende og uforpligtende møde

Vil I høre mere om vores tilgang og metode, så kontakt os for et indledende og uforpligtende møde. Efter mødet vil vi udforme et forløb til jer, der kan hjælpe jer med at få strategien eller forandringen gennemført mere klart, målrettet og udbytterigt.

 

Strategisk kommunikationsrådgivning

Videnskabeligt afsæt – Praktisk tilgang – Effektive værktøjer


Bliv ringet op
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search