Styrk din kommunikation og gennemslagskraft med 1:1 træning

Vil du brænde bedre igennem og have større overskud til møder, samtaler og oplæg? Vil du have værktøjerne og midlerne til at opbygge og forme din kommunikation mere effektivt og målrettet? Vil du gerne levere dine budskaber og pointer mere klart og overbevisende?

Hvad enten du er topchef, specialist, leder, teamleder eller ny leder, så få tilpasset et træningsforløb med kommunikationstræning og ledertræning målrettet til dine aktuelle opgaver, udfordringer og mål. Med træningen får du ny viden og nye værktøjer til at kunne formidle med mere gennemslagskraft – på en måde som både passer til din personlighed, dine kommunikationssituationer og dine modtagere.

Ryk dig allerede fra første træningssession

Til vores ledertræning og kommunikationstræning går fra start af praktisk til værks, så du allerede på første session oplever at komme af med de værste unoder og styrket dine stærke sider. Og så arbejder vi hands-on med cases fra din arbejdsdag, så du hurtigt får sat fokus på det vigtigste for dig og kan bruge din nye viden og nye værktøjer i aktuelle arbejdssituationer.

Få lige nu en retorisk analyse af din
kommunikationsprofil og en handlingsplan
– helt uforpligtende

Ring på 60 14 14 12 for at høre mere

 

Med 1:1 kommunikationstræning får du styr på at:

 • Opbygge og formidle oplæg og præsentationer mere klart, fængende og overbevisende.
 • Målrette og optimere din kommunikation til situationen, formålet og målgruppen.
 • Bruge retoriske værktøjer og virkemidler til at øge din troværdighed og gennemslagskraft.
 • Bruge kropssprog, gestik og stemmen mere aktivt og strategisk i din formidling.
 • Skabe større lydhørhed og bedre tackle indvendinger og modstand.
 • Sætte dagsordenen, rammerne og retningen for dine modtagere.
 • Styre og holde samtaler, møder og oplæg med større overskud og overblik.
 • Blive set, hørt og husket – både skriftlig og mundtligt.

 

Se mere om vores typiske træningspakker

Individuel ledertræning og kommunikationstræning - DEN STORE PAKKE

Denne træningspakke er til lederen, specialisten eller nøglemedarbejderen, der ønsker at give sin retoriske performance et gennemgående løft. Forløbet består af 12-14 timers træning fordelt på 6-7 moduler à 2 timer + en indledende retorisk analyse og en målrettet handlingsplan.

Typiske fokusområder i træningsforløb (få tilpasset dine moduler til dine aktuelle opgaver og mål)

 • Arbejd med at styrke dit personlige udtryk, dit kropssprog og din stemme
 • Kommuniker mere målrettet, klart og fængende
 • Få styr på opbygning og udformning af oplæg, pitches, præsentationer og samtaler
 • Lær at forberede din kommunikation mere målrettet og effektivt
 • Styrk dine PowerPoints og dit samspil med dine slides
 • Lær at målrette dine budskaber til forskellige målgrupper
 • Få øget tilslutning og større opbakning til dine ideer, forslag og udmeldinger
 • Lær at forebygge og tackle eventuel modstand og indvendinger mere fordelagtigt
 • Styrk din formidling af svære budskaber og forandringer
 • Bliv bedre til at overbevise andre, motivere og skabe handling
 • Få styrket din kommunikationsprofil og din karriere

Ved afslutningen af sidste modul evaluerer vi forløbet og ser på, hvordan vi kan styrke din videre udvikling.

Kontakt os for at høre mere og få en uforpligtende retorisk analyse af din kommunikationsprofil.

 

Kommunikationstræning og ledertræning

Individuel ledertræning og kommunikationstræning - MELLEMPAKKEN

Til lederen eller nøglemedarbejderen, der ofte kommunikerer specialistviden mundtligt og/eller skriftligt.
Består af 8-10 timers træning fordelt på 4-5 moduler à 2 timer + indledende retorisk analyse og udarbejdelse af din handlingsplan.

Typiske fokusområder i træningsforløb (få tilpasset dine moduler til dine aktuelle opgaver og mål)

 • Få helt styr på det næste vigtige oplæg eller præsentation
 • Øg din sikkerhed, dit overskud og din gennemslagskraft
 • Arbejd med at styrke dit personlige udtryk, dit kropssprog og stemmen
 • Få øget tilslutning og større opbakning til dine ideer, forslag og udmeldinger
 • Lær at forebygge og tackle eventuel modstand og indvendinger
 • Lær at formidle komplekse sagsforhold, data og specialiseret viden
 • Lær at styrke din skriftlige kommunikation i mails og udmeldinger etc.
 • Få styrket din kommunikationsprofil og din performance

Ved afslutningen af sidste modul evaluerer vi forløbet og ser på, hvordan vi kan styrke din videre udvikling.

Kontakt os for at høre mere og få en uforpligtende retorisk analyse af din kommunikationsprofil.

Individuel ledertræning og kommunikationstræning – KVIK-PAKKEN

Til lederen eller nøglemedarbejderen, hvor der skal arbejdes med et afgrænset område. Fx et oplæg, der skal ramme helt plet, og som du skal levere lige om lidt.

Forløbet består af 6 timers træning typisk fordelt på 3 moduler à 2 timer + en indledende retorisk analyse og udarbejdelse af din handlingsplan.

Typiske fokusområder i træningsforløb (få tilpasset dine moduler til dine aktuelle opgaver og mål)

 • Få helt styr på det næste vigtige oplæg, møde, samtale eller præsentation
 • Øg din gennemslagskraft – arbejd med dit udtryk, kropssprog og stemmen
 • Få øget tilslutning og større opbakning til dine ideer, forslag og udmeldinger
 • Lær at forebygge og tackle eventuel modstand og indvendinger mere fordelagtigt
 • Lær at formidling af komplekse sagsforhold og specialiseret viden

Ved afslutningen af sidste modul evaluerer vi forløbet og ser på, hvordan vi kan styrke din videre udvikling.

Kontakt os for at høre mere og få en uforpligtende retorisk analyse af din kommunikationsprofil.

Ledertræning og kommunikationstræning for flere - TEAM-PAKKEN

Er I flere fra virksomheden – fx et lederteam, der skal have styrket jeres retorik og kommunikation?

Den individuelle retoriske træning kan kombineres, så den indeholder både personlige sparringssessioner og fælles workshops.

Forløbet kan med fordel bruges op til forandringer, ved milepæle og strategiudmeldinger og større begivenheder, hvor flere ledere skal melde virksomhedens budskaber ud enkeltvist, men også som en samlet enhed.

Kontakt os for at høre mere om teamtræning og målrette et forløb til teamet.


 

Få lavet en retorisk analyse og en målrettet handlingsplan – helt uforpligtende

Inden vi går i gang med din kommunikationstræning, så laver vi altid en retorisk analyse af din kommunikation og en handlingsplan med fokusindsatserne for din ledertræning og kommunikationstræning. Analysen tager udgangspunkt i dig som afsender, dine kommunikationsopgaver og dine mål.
 

Book kortere og længere forløb

Vi tilbyder kortere og længere træningsforløb alt afhængigt af dine behov og målsætninger. Typisk varer træningssessionerne 2 timer ad gangen, hvor du får en række effektive værktøjer og øvelser, videotræning af aktuelle cases og retorisk sparring med din konsulent.
 

Priser for træningsforløbene

Priserne for forløbene varierer efter varighed, indhold, set-up osv. Ring eller skriv til os for at få et konkret tilbud på et skræddersyet forløb.
 

Din retoriske konsulent

1:1 trænerne er universitetsuddannede retorikere og erfarne konsulenter, der går praktisk til værks og i samarbejde med dig tilpasser og målretter din ledertræning og kommunikationstræning.
 

Få træning i hele landet

Du kan booke træningen hos Retorikfirmaet i København, eller vi kan levere træningen til din virksomhed.
 

Målgruppen for træningen

Vi træner både topledere, mellemledere, nye ledere, specialister og medarbejdere, der skal kommunikere internt eller eksternt og brænde bedre igennem med deres kommunikation, budskaber og ledelse. Vi tilpasser altid træningen til den enkeltes aktuelle opgaver, behov og mål, så vi sikrer dig udvikling og et udbytte du kan bruge her-og-nu.
 

Til kommunikationstræningen og ledertræningen kan du fx få sat fokus på:

– Dine præsentationer, møder, samtaler og daglige interaktioner.

– Din gennemslagskraft, din sikkerhed og dit overskud.

– Din opbygning af budskaber, argumenter og pointer.

– Effekten af dine budskaber, forslag og udmeldinger.

– Din evne til at foregribe og tackle indvendinger og forhindringer.

– Din troværdighed, autenticitet og fremtoning.

– Din stemme, din vejrtrækning og dit kropssprog.

– Din skriftlige formidling og dine skriftlige budskaber og udmeldinger.
 

Det får virksomheden ud af ledertræning og kommunikationstræning

Virksomhedens modtagere har brug for klare og overbevisende budskaber, hvad enten det er ledere, medarbejdere, kunder eller interessenter, der lytter. Jo bedre jeres budskaber bliver leveret, jo mere lydhørhed og imødekommenhed er der hos jeres modtagere. Med ledertræning og kommunikationstræning, så kan virksomheden klæde deres ledere og medarbejdere på til at formidle virksomhedens beslutninger, visioner, resultater og vigtige udmeldinger – internt og eksternt – mere professionelt, klart og overbevisende.


Bliv ringet op
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search