Styrk din kommunikation og gennemslagskraft med 1:1 træning

Vil du blive bedre til at formidle dine budskaber og pointer til møder, samtaler og præsentationer? Vil du blive bedre til at kommunikere med mere overskud og større gennemslagskraft? Vil du blive bedre til at tackle modstand og komme indvendinger i forkøbet? Så få sat fokus på din kommunikation og ledelse med ledertræning og kommunikationstræning.

Hvad enten du er CEO, CFO, manager, teamleder eller ny leder, så få tilpasset et individuelt træningsforløb målrettet til dine aktuelle opgaver, udfordringer og mål. Til træningen arbejder vi hands-on med aktuelle cases, nye værktøjer og øvelser, så du får sat fokus på det vigtigste lige nu og rykker dig optimalt fra gang til gang.

Med 1:1 træning får du styr på at:

 • Opbygge og formidle oplæg og præsentationer mere klart, fængende og overbevisende.
 • Målrette og optimere din kommunikation til situationen, formålet og målgruppen.
 • Bruge retoriske værktøjer og virkemidler til at øge din troværdighed og gennemslagskraft.
 • Bruge kropssprog, gestik og stemmen mere aktivt og strategisk i din formidling.
 • Skabe større lydhørhed og bedre tackle indvendinger og modstand.
 • Sætte dagsordenen, rammerne og retningen for dine modtagere.
 • Styre og holde samtaler, møder og oplæg med større overskud og overblik.
 • Blive set, hørt og husket både skriftlig og mundtligt.

Efter dit træningsforløb vil du kunne levere dine budskaber mere overbevisende, mere fængende og med større gennemslagskraft, hvad enten det er til til ledelsen, bestyrelsen, medarbejderne, kunderne eller interessenterne, du skal kommunikere til.

Få lige nu lavet en retorisk analyse af din
kommunikationsprofil – helt uforpligtende

*****

Ring på 60 14 14 12 for at booke din aftale

Ryk dig allerede fra første træningssession

Med individuel ledertræning og kommunikationstræning bliver din kommunikation og gennemslagskraft udfordret og udviklet allerede fra første træningssession. Du får med det samme ny viden og nye værktøjer til, hvordan du kan skærpe din formidling og din performance, så du kan kommunikere mere overbevisende og rykke modtagerne i den rigtige retning – hvad enten det er til oplæg, møder, samtaler eller i den daglige interaktion.

Se mere om vores typiske træningspakker

Individuel ledertræning - DEN STORE PAKKE

Denne træningspakke er til lederen, specialisten eller nøglemedarbejderen, der ønsker at give sine mundtlige formidlingsevner, gennemslagskraft og retoriske performance et gennemgående løft. Forløbet består af 12-14 timers træning fordelt på 6-7 moduler à 2 timer + indledende retorisk analyse og udarbejdelse af din handlingsplan.

Typiske fokusområder i træningsforløb

 • Få helt styr på opbygning af oplæg, møder og samtaler
 • Kommuniker mere klart og målrettet til forskellige målgrupper
 • Få styr på at opbygge din argumentation og at tackle indvendinger
 • Styrk formidlingen af hårde budskaber, forandringer og specialiseret viden
 • Styrk din troværdighed, afsenderprofil og andres opfattelse af dig
 • Bliv bedre til at overbevise, motivere og skabe handling
 • Arbejd med dit personlige udtryk, kropssprog og stemmen
 • Styrk din gennemslagskraft og få en bredere kommunikationsprofil

Ved afslutningen af sidste modul evaluerer vi forløbet og ser på, hvordan vi kan styrke din videre udvikling.

Kontakt os for at høre mere og få en analyse af din kommunikationsprofil.

Individuel ledertræning - MELLEMPAKKEN

Til lederen eller nøglemedarbejderen, der ofte kommunikerer specialistviden mundtligt og/eller skriftligt.
Består af 8-10 timers træning fordelt på 4-5 moduler à 2 timer + indledende retorisk analyse og udarbejdelse af din handlingsplan.

 • Få helt styr på det vigtige oplæg eller præsentation
 • Skarp mundtlig kommunikation og fremførelse
 • Øget gennemslagskraft – arbejd med dit udtryk, kropssprog og stemmen
 • Formidling af komplekse sagsforhold og specialiseret viden
 • Klar argumentation – strategi og overbevisning
 • Styrket skriftlig formidling og styrket kommunikationsprofil

Ved afslutningen af sidste modul evaluerer vi forløbet og ser på, hvordan vi kan styrke din videre udvikling.

Kontakt os for at høre mere og få en analyse af din kommunikationsprofil.

Individuel ledertræning – KVIK / AKUT SPARRING

Til lederen eller nøglemedarbejderen, hvor der skal arbejdes med et afgrænset område. Fx et oplæg, der skal ramme helt plet, og som du skal levere lige om lidt.

Forløbet består af 6 timers træning typisk fordelt på 3 moduler à 2 timer + en indledende retorisk analyse og udarbejdelse af din handlingsplan.

 • Få helt styr på det vigtige oplæg eller præsentation
 • Øget gennemslagskraft – arbejd med dit udtryk, kropssprog og stemmen
 • Formidling af komplekse sagsforhold og specialiseret viden
 • Klar argumentation og indvendingshåndtering – strategi og overbevisning

Ved afslutningen af sidste modul evaluerer vi forløbet og ser på, hvordan vi kan styrke din videre udvikling.

Kontakt os for at høre mere og få en analyse af din kommunikationsprofil.

Ledertræning for flere

Er I flere fra virksomheden – fx et lederteam, der skal have styrket jeres retorik og kommunikation?

Den individuelle retoriske træning kan kombineres, så den indeholder både personlige sparringssessioner og fælles workshops.

Forløbet kan med fordel bruges op til forandringer, ved milepæle og strategiudmeldinger og større begivenheder, hvor flere ledere skal melde virksomhedens budskaber ud enkeltvist, men også som en samlet enhed.

Kontakt os for at høre mere om teamtræning og målrette et forløb til teamet.


Få lavet en retorisk analyse og en målrettet handlingsplan – helt uforpligtende

Inden vi går i gang med din kommunikationstræning, så laver vi altid en retorisk analyse af din kommunikation og en handlingsplan med fokusindsatserne for din ledertræning og kommunikationstræning. Analysen tager udgangspunkt i dig som afsender, dine kommunikationsopgaver og dine mål.

Book kortere og længere forløb

Vi tilbyder kortere og længere træningsforløb alt afhængigt af dine behov og målsætninger. Typisk varer træningssessionerne 2 timer ad gangen, hvor du får en række effektive værktøjer og øvelser, videotræning af aktuelle cases og retorisk sparring med din konsulent.

Priser for træningsforløbene

Priserne for forløbene varierer efter varighed, indhold, set-up osv. Ring eller skriv til os for at få et konkret tilbud på et skræddersyet forløb.

Din retoriske konsulent

1:1 trænerne er universitetsuddannede retorikere og erfarne konsulenter, der går praktisk til værks og i samarbejde med dig tilpasser og målretter din ledertræning og kommunikationstræning.

Få træning i hele landet

Du kan booke træningen hos Retorikfirmaet i København, eller vi kan levere træningen til din virksomhed.

Målgruppen for træningen

Vi træner både topledere, mellemledere, nye ledere, specialister og medarbejdere, der skal kommunikere internt eller eksternt og brænde bedre igennem med deres kommunikation, budskaber og ledelse. Vi tilpasser altid træningen til den enkeltes aktuelle opgaver, behov og mål, så vi sikrer dig udvikling og et udbytte du kan bruge her-og-nu.

Til kommunikationstræningen og ledertræningen kan du fx få sat fokus på:

– Dine præsentationer, møder, samtaler og daglige interaktioner.

– Din gennemslagskraft, din sikkerhed og dit overskud.

– Din opbygning af budskaber, argumenter og pointer.

– Effekten af dine budskaber, forslag og udmeldinger.

– Din evne til at foregribe og tackle indvendinger og forhindringer.

– Din troværdighed, autenticitet og fremtoning.

– Din stemme, din vejrtrækning og dit kropssprog.

– Din skriftlige formidling og dine skriftlige budskaber og udmeldinger.

Det får virksomheden ud af ledertræning og kommunikationstræning

Virksomhedens modtagere har brug for klare og overbevisende budskaber, hvad enten det er ledere, medarbejdere, kunder eller interessenter, der lytter. Jo bedre jeres budskaber bliver leveret, jo mere lydhørhed og imødekommenhed er der hos jeres modtagere. Med ledertræning og kommunikationstræning, så kan virksomheden klæde deres ledere og medarbejdere på til at formidle virksomhedens beslutninger, visioner, resultater og vigtige udmeldinger – internt og eksternt – mere professionelt, klart og overbevisende.


Bliv ringet op
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search