Book kommunikationstræning og ledertræning
– til specialister, nøglemedarbejdere og ledere

Få målrettet et forløb til dine aktuelle opgaver og indsatser – styrk din kommunikation og gennemslagskraft allerede fra første træningssession med vores træninsgforløb.

Er du leder, specialist eller nøglemedarbejder, så kan et retorisk træningsforløb sikre, at dine ideer, dine beslutninger og dine udmeldinger i højere grad bliver hørt, husket og handlet på. Formålet med ledertræningen og kommunikationstræningen er at træne dig i at formidle professionelt, målrettet og overbevisende, så du fremover bedre kan ramme dine modtagere og rykke dem i den rigtige retning – både til samtaler, møder og præsentationer. 

Styrk din kommunikation – få lige nu en retorisk analyse
af din kommunikation og en målrettet handlingsplan
– helt uforpligtende

Ring til os nu på 60 14 14 12 og book din første aftale!

Med individuel ledertræning og kommunikationstræning bliver din kommunikation og gennemslagskraft udfordret og udviklet allerede fra første træningssession. Du får med det samme ny viden og nye værktøjer til, hvordan du skærper din formidling og din performance, så du brænder bedre igennem næste gang, du står foran medarbejderstaben, kunderne, direktionen, interessenterne eller kameraet.  

Kommunikationstræningen har været hands-on og hele tiden tilpasset mine aktuelle indsatser, så jeg til hver session fik konkrete retoriske redskaber og løst en forestående kommunikationssituation. Jeg kan varmt anbefale et indledende møde med Retorikfirmaet, hvor du får sat fokus på din kommunikation og dine kommunikationsindsatser.”
Nikolaj Wendelboe, CEO i Arriva

Sæt fokus på din kommunikation med en retorisk analyse og en målrettet handlingsplan

Inden vi går i gang med din kommunikationstræning, så laver vi altid en retorisk analyse af din kommunikationsprofil og en handlingsplan med fokusindsatserne for din ledertræning og kommunikationstræning. Analysen tager udgangspunkt i dig, din arbejdsdag og i aktuelle arbejdscases.

Få styr på:

 • Din retoriske stil og kommunikationsprofil
 • Din performance og udførelse
 • Din modtagerforståelse og deres opfattelse af dig
 • Din troværdighed og autenticitet
 • Din gennemslagskraft, sikkerhed og dit overskud
 • Din udstråling og dit kropssprog
 • Din vejrtrækning og stemmebrug
 • Din strategiske og taktiske kommunikation
 • Din kommunikations effekt og virkning
 • Din position og dine mål

Det får du ud af retorisk kommunikationstræning/ledertræning:

 • En mere professionel og overbevisende performance – styrket kommunikationsprofil
 • Mere overskud og større sikkerhed i din kommunikation og ledelse
 • Forståelse for hvordan du øger din troværdighed og gennemslagskraft
 • Et kropssprog og sprog, der passer til afsenderen, modtagerne og situationen
 • Effektive værktøjer der gør din forberedelse og indsats mere effektiv og effektfuld
 • En strategisk og taktisk forståelse for opbygningen af dine budskaber og beslutninger

Priser for kommunikationsforløbene

Priserne for kommunikationsforløbene varierer efter varighed, indhold, set-up osv. Ring eller skriv til os for at få et konkret tilbud på et skræddersyet kommunikationstræningsforløb.

Din retoriske konsulent

1:1 trænerne er univesitetsuddannede retorikere og erfarne konsulenter, der i samarbejde med dig tilpasser og målretter din ledertræning og kommunikationstræning til din person, dine opgaver og dine mål.

Varighed af træningsforløbene

Træningsforløbenes længde varierer, men typisk varer de mellem 8-12 timer – to timer ad gangen.

Vi tilbyder også kortere forløb, akut sparring eller en retoriker fast tilknyttet fx direktionen eller bestyrelsen samt skræddersyede holdforløb – fx til et lederteam.

Det får virksomheden ud af ledertræning og kommunikationstræning

Virksomhedens modtagere har brug for klare og overbevisende budskaber, hvad enten det er ledere, medarbejdere, kunder eller interessenter, der lytter. Jo bedre jeres budskaber bliver leveret, jo mere lydhørhed og imødekommenhed er der hos jeres modtagere. Med ledertræning og kommunikationstræning, så kan virksomheden klæde deres ledere og medarbejdere på til at formidle virksomhedens beslutninger, visioner, resultater og vigtige udmeldinger – internt og eksternt – mere professionelt, klart og overbevisende. 

Book en aftale nu eller se mere om vores træningsforløb og lederworkshops

Herunder er en beskrivelse af vores typiske træningsforløb og lederworkshops. Vi begynder altid med en indledende retorisk analyse og skræddersyr herefter en handlingsplan.

Individuel ledertræning – DEN STORE PAKKE

Denne pakke er til lederen eller nøglemedarbejderen, der ønsker at give sine mundtlige formidlingsevner og gennemslagskraft et løft. Forløbet består af 10-12 timers træning fordelt på 5-6 moduler à 2 timer + indledende retorisk og udarbejdelse af din handlingsplan. Ved afslutningen af sidste modul evalueres forløbet, og du får tips og gode råd til din videre udvikling.

Typiske fokusområder i forløbet

 • Få helt styr på det vigtige oplæg eller præsentation
 • Arbejd med dit udtryk, kropssprog og stemmen
 • Formidling af komplekse sagsforhold og specialiseret viden
 • Klar argumentation og indvendingshåndtering – strategi og overbevisning
 • Styrket gennemslagskraft og kommunikationsprofil
 • Styrk din troværdighed og afsenderprofil
 • Hold bedre samtaler og bedre møder
 • Motiverende ledelseskommunikation
Individuel ledertræning – MELLEMPAKKEN

Til lederen eller nøglemedarbejderen, der ofte kommunikerer specialistviden og typisk gør det skriftligt.
Består af 6-8 timers træning fordelt på 3-4 moduler à 2 timer + indledende analyse og udarbejdelse af din retoriske handlingsplan. Ved afslutningen af sidste modul evalueres forløbet, og du får tips og gode råd til din videre udvikling.

 • Få helt styr på det vigtige oplæg eller præsentation
 • Øget gennemslagskraft – arbejd med dit udtryk, kropssprog og stemmen
 • Formidling af komplekse sagsforhold og specialiseret viden
 • Klar argumentation – strategi og overbevisning
 • Skarp mundtlig kommunikation
 • Styrket gennemslagskraft og kommunikationsprofil

 

Individuel ledertræning – KVIK / AKUT SPARRING

Til lederen eller nøglemedarbejderen, hvor der skal arbejdes med et afgrænset område. Fx et oplæg, der skal ramme helt plet, og som du skal levere lige om lidt.

Forløbet består af 4 timers træning typisk fordelt på 2 moduler à 2 timer + et indledende analyse og udarbejdelse af din retoriske handlingsplan. Ved afslutningen af sidste modul evalueres forløbet, og du får tips og gode råd til din videre udvikling.

 • Få helt styr på det vigtige oplæg eller præsentation
 • Øget gennemsslagskraft – arbejd med dit udtryk, kropssprog og stemmen
 • Formidling af komplekse sagsforhold og specialiseret viden
 • Klar argumentation og indvendingshåndtering – strategi og overbevisning
Ledertræning for flere

Er I flere fra virksomheden – fx et lederteam, der skal have styrket jeres retorik og kommunikation?

Den individuelle retoriske træning kan kombineres, så den indeholder både personlige sparringssessioner og fælles workshops.

Forløbet kan med fordel bruges op til forandringer, ved milepæle og strategiudmeldinger og større begivenheder, hvor flere ledere skal melde virksomhedens budskaber ud enkeltvist, men også som en samlet enhed.

Lederworkshop – Vision/Mission

Klæd din ledergruppe godt på, så de kan træde ind i virksomhedens fortælling og videreformidle den troværdigt til medarbejderne.

Workshoppen vil bestå af kommunikationsfagligt input om modtagerrettet kommunikation, fortællingers struktur og dynamik, og hvordan man med ord skaber nærvær og billeder. Lederne får afdækket styrker og svagheder og modtager konkrete råd og redskaber til deres kommunikation.

Den enkelte leder bliver gennem øvelser foran kamera og feedback og gode råd fra konsulenten trænet i at formidle virksomhedens fortælling til sine medarbejdere. En samlet bevidsthed om virksomhedens vision og mission giver en bedre forståelse af vigtigheden af den enkelte medarbejders indsats.

Lederworkshop – Budskabstræning

Bliv bedre til at forberede og levere korte og præcise indlæg, der motiverer og begejstrer.

Over to dage trænes du og dine kolleger i nogle konkrete kommunikationsværktøjer, der systematiserer og forkorter din forberedelsestid væsentligt samt hjælper dig til at sortere i information, målrette budskabet til modtagerne og motivere dem til handling.

Efter kurset kan du med kun 5 minutters forberedelse holde et fængende oplæg, hvor du på få minutter hurtigt og skarpt får vækket dine tilhørere, sagt det væsentligste og motiveret dine tilhørere.

I løbet af kurset vil du gentagne gange blive trænet foran kameraet, hvor du får klarhed over dine styrker og svagheder, lærer tips og tricks til at styrke din mundtlige kommunikation og forbedrer kropssprog og stemmeføring.

Få lige nu lavet en analyse af din kommunikationsprofil og lagt en handlingsplan - helt uforpligtende

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search